ฤทธิชัย ธรรมวงษา
Thailand
Phone : (+66) 081-8763390
E-Mail : rittichai50@gmail.com
สวนฤทธิพันธุ์   

            จากประสบการณ์การศึกษาจากวิทยาเกษตรกรรม สาขาพืชสวน ปริญญาตรีบริหารทรัพยากรมนุษย์ จาก ม.ราชภัฎอุบลราชธานี และการเริ่มต้นจากไม้ดอกไม้ประดับ กว่า ๑๐ ปี ทำให้พัฒนาการ ด้านความคิด การออกแบบ การประสานงานกับผู้ว่าจ้าง เป็นไปอย่างมีระบบ เน้นคุณภาพของงาน ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง เหนือกว่าเป้าหมายที่วางไว้ เป็นหลักของการทำงานของ นายฤทธิชัย ธรรมวงษา ผู้บริหารสวนฤทธิพันธุ์ สามีสุดที่รักของ จ.ส.ต.(หญิง)โสภา ธรรมวงษา       น้องชายคนเดียวของครูวนิพร ศิลปศาสตร์ ศรีภรรยาของครูสุระพันธ์ ศิลปศาสตร์

ผลงานคือสิ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพของงาน คุณภาพของผู้จัดทำ
"ความพอใจของผู้ว่าจ้าง" เราคำนึงถึงสิ่งนี้เสมอในการทำงาน
เรารับบริการจัดสวน ตั้งแต่ออกแบบ จนถึงแนะนำการดูแลรักษา โดยภูมิสถาปนิกผู้มีประสบกาณ์รตรง รวมถึงการจัดหินประดับ, การปรับเนินดิน, น้ำตก, น้ำพุ, บ่อน้ำ, งานปูทางเดิน และลานพักผ่อน, ออกแบบจัดวางอุปกรณ์ ประดับสวนตามหลักพฤษาศาสตร์ และภูมิทัศน์
เรามีหลักวิธีการปฏิบัติในการรับดำเนินงานโดยทั่วไป ดังนี้

1. สำรวจสถานที่และความต้องการของลูกค้า จะทำการสำรวจพื้นที่และบริเวณที่ลูกค้าต้องการจัดสวนและรับทราบความต้องการของลูกค้า

2. รับทราบรายละเอียดในความต้องการพิเศษของลูกค้า ลูกค้าอาจมีความต้องการเป็นพิเศษ เช่น ต้องการไม้มีหนาม, ต้องการไม้ดอก, หรือต้องการไม้พิเศษบางชนิด, หรือต้องการสวนหิน เป็นต้น

3. ออกแบบและเขียนแบบสวน เพื่อให้ลูกค้าได้ตรวจสอบในเบื้องต้น ให้กับลูกค้าเพื่อตรวจสอบว่าตรงกับความต้องการหรือไม่

4. ออกแบบและเขียนรายละเอียดลงในแบบให้ลูกค้า
      ในขั้นรายละเอียดนี้ จะมีการระบุรายละเอียดต่อไปนี้
            4.1) ชนิดของต้นไม้
            4.2) จำนวนของต้นไม้
            4.3) ขนาดของต้นไม้
            4.4) ส่วนประกอบอื่น เช่น หินประดับ, น้ำพุ, ม้าหิน, โต๊ะหิน ฯลฯ
5. ทำสัญญา หลังจากที่ได้ตกลงแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในสัญญาจะระบุรายละเอียด, ราคา, ระยะเวลาดำเนินการ, การจ่ายเงิน หากมีการเพิ่มเติมจากแบบ จะแจ้งราคาเพิ่มให้ลูกค้าได้ทราบเพื่อตกลงราคาก่อนเป็นครั้งๆไป

6. เริ่มดำเนินการ

7. การเรียกเก็บเงิน
            รวมถึงการจ่ายเงินวางครั้งแรก , เงินที่จ่ายเป็นงวดตามงานที่ดำเนินผ่านไปตามแบบ ซึ่งจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ปริมาณแสงสว่าง พันธุ์ไม้แต่ละชนิดต้องการแสงสว่างไม่เท่าเทียมกัน บางชนิดต้องปลูกอยู่กลางแจ้ง บางชนิดต้องขึ้นในที่ร่มเงา การสำรวจจะทำให้ทราบบริเวณร่มเงา บริเวณกลางแจ้ง ตำแหน่งที่ถูกแสงแดดช่วงเช้า ช่วงบ่าย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดในการเลือกใช้ต้นไม้ให้เหมาะสม
สวนจะต้องร่มรื่นและผสมผสานบรรยากาศในสวนกับมุมมองพักผ่อนเรียงร้อยจินตนาการผสานความลงตัว สวยด้วยลีลาธรรมชาติ
ในกรณีที่ท่านปลูกต้นไม้ใหญนั้น สามารถป้องกันแสงสว่างจากถนนหรือยวดยานที่ผ่านไปมา ป้องกันเสียงรบกวนจากรถยนต์และจักรยานยนต์ เพื่อกรองฝุ่นละอองที่กระจายทั่วๆไป ในอากาศและฝุ่นละอองจากถนนไม่ให้เข้ามาในบ้านของท่านโดยเลือกใช้พรรณไม้ที่ สามารถเก็บฝุ่นละอองได้มากเช่น สนทะเล, สนประดิพัทธ์ เป็นต้น
ทิศทางลม การสำรวจทิศทางลม จะทำให้ทราบถึงทิศทางและความรุนแรงของลมที่พัดผ่านพื้นที่ เพื่อที่จะได้ป้องกันและหาทางแก้ไขมิให้สภาพสวนที่จะทำเกิดความกระทบกระเทือนได้ เช่น ปลูกไม้ใหญ่บังลม ใช้ไม้พุ่มเตี้ยแทนไม้สูง เป็นต้น
เมื่อบ้านของท่านสวยงาม ท่านกลับมาจากการทำงานย่อมมีโอกาสได้พบเห็นสิ่งสวยงาม ได้พักผ่อนโดยไม่ต้อง ต้องเสียเงินทองออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็น นอกจากนี้ในวันหยุดสุดสัปดาห์ท่านยังได้พักผ่อนและได้รับอากาศบริสุทธิ์จากต้นไม้ในบริเวณบ้านอีกด้วย
การที่บริเวณบ้านของท่านสวยงาม ย่อมเป็นที่ชื่นชมของผู้ที่ผ่านไปมา เป็นสง่าราศีแก่บ้านและผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านนั้น ในทางตรงกันข้าม หากบริเวณบ้านของท่านรกรุงรัง นอกจากไม่เป็นที่ชื่นชมแล้ว ยังอาจเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษอีกด้วย
การจัดหินประดับ, การปรับเนินดิน,น้ำตก, น้ำพุ, บ่อน้ำ, งานปูทางเดิน และลานพักผ่อน, ออกแบบจัดวางอุปกรณ์ ประดับสวนทุกชนิด เป็นการจำลอง บรรยากาศธรรมชาติ มาไว้ใกล้ตัว เพื่อการ พักผ่อนหย่อนใจ และคลายความเครียด จากการงานในชีวิตประจำวัน

Any Comments Please Contact surapanus@gmail.com           


ลำดับที่เข้าชม
เริ่มนับ 26 มิถุนายน 2552
update