Mr.Surapan Silapasart
Thailand
Phone : (+66) 081-976-8323
E-Mail : surapanus@gmail.com

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
"คุรุสดุดี" นางวนิพร ศิลปศาสตร์
   


เส้นทางสู่… เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่ประพฤติตนตามระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณครู เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ครูได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ให้เกิดประโยชน์แก่ศิษย์ยิ่งๆ ขึ้นไปในปีการศึกษา 2552
นางวนิพร ศิลปศาสตร์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ พิเศษ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ได้รับคัดเลือกให้ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ในโอกาสวันครูโลก ตรงกับวันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม 2552 ณ หอประชุมคุรุสภา
ครูวนิพร ศิลปศาสตร์
รับเครื่องหมายคุรุสดุดี : วันครูโลก (5 ต.ค.52)
โดย ดร.ดิเรก พรสีมา ประธานกรรมการคุรุสภา

คุรุสดุดี ครูผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณครู ประจำปี 2552

ในสังคมไทยนั้น ครูเป็นบุคคลที่ควรแก่การเคารพยกย่องและเชิดชู ให้เป็นผู้มีพระคุณเสมอเหมือนบิดามารดา มาแต่โบราณกาล ในฐานะเป็น ผู้ประสาทวิชาความรู้และชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิต ผู้ประกอบวิชาชีพครูจึงจะภูมิใจได้ว่า ตนมีส่วนสำคัญในการสร้างคนให้มีคุณภาพและเป็นกำลังที่แข็งแกร่งของประเทศชาติ


เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"
มีลักษณะเป็นรูปพระพฤหัสบดี ซึ่งมีความหมายว่าเป็นครูของเทวดาในทางวิชาความรู้
มีกวางเป็นพาหนะ พระหัตถ์ขวาถือดอกบัว พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ กับมีรัศมีเป็นปริมณฑลล้อมรอบทำด้วยโลหะสีทองรายงานตัว
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภามารับรายงานตัวของครูผู้เข้าร่วมพิธี บรรยากาศชื่นมื่นมากเพราะบรรดาญาติพี่น้อง เพื่อนสนิทพากันมามอบช่อดอกไม้เป็นกำลังใจอย่างเนืองแน่น เห็นแล้วประทับใจอย่างยิ่ง


ลงนามถวายพระพร
ฝ่ายจัดงานได้จัดสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมกิจกรรม
คุณครูวนิพร ก็ได้ร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพร ด้วยความจงรักภักดีวันแห่งความทรงจำ
ทุกคนต่างใจจดใจจ่อต่อพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ที่จัดขึ้นอย่างสมเกียรติ ภายในหอประชุมคุรุสภา


ประทับใจ
ฝ่ายจัดงานมีการวางระบบงานที่ดีมากทำให้เกิดความคล่องตัว ผู้ร่วมงานมีความสะดวก การตกแต่งสถานที่สวยงาม ระบบบริการสะดวกทุกคนต่างกล่าวคำชื่นชม


ผู้เข้าร่วมพิธี
ครูทั่วประเทศที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 517 คน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงทุกคนมีสีหน้าเอิบอิ่มเต็มไปด้วยความสุข


เชิดชูครู อุบลฯ เขต ๕
รองฯวิชัย ภารการ, ครูวนิพร ศิลปศาสตร์, ผอ.สุรเวช มณีภาค,ต่างยิ้มแย้มแจ่มใสในโอกาสได้รับเข็มยกย่องเชิดชูเกียรติ"ครูคุรุสดุดี"
สมกับความเหนื่อยยากตรากตรำกับการเป็นครูที่ดีของสังคม


ผู้ติดตาม
"ครอบครัวอบอุ่น" ได้คอยช่วยเหลือสนับสนุน ให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด


ความภาคภูมิใจ
สิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตคือ การได้รับกำลังใจ จากคู่ชีวิต


แต่ปางก่อน
มีหลายสิ่งหลายอย่าง…บุตรชาย"สุดที่รักดังแก้วตา" ให้กำลังใจ


แต่ปางก่อน
มีหลายสิ่งหลายอย่าง…บุตรสาว"สุดที่รักดังดวงใจ" ให้กำลังใจ


นิทรรศการ
ฝ่ายจัดงานได้ระดมทรัพยากรจัดป้ายนิเทศเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ศึกษาหาความรู้ คุณครูวนิพรได้ศึกษาและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก


เจ้าหน้าที่คุรุสภา
ได้รับความกรุณาจาก เจ้าหน้าที่คุรุสภา ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก


กระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มา ณ สถานที่สำคัญและมีความหมายกับอาชีพและเป็นโอกาสสำคัญในชีวิตความเป็นครู


การเดินทาง
คุณฤทธิชัย ธรรมวงษา น้องชายร่วมแสดงความยินดีและให้ความช่วยเหลือ
ในการขับรถยนต์ส่วนตัวสำหรับการเดินทาง รู้สึกตื่นเต้น…เพราะเป็นการเดินทางในวาระโอกาสสำคัญในชีวิต ครั้งหนึ่ง


ภาคภูมิใจ "ครูคุรุสดุดี"
ผู้อำนวยการ สุวัฒน์ โคะสิน , รองฯจิรกานต์ สุภสร แสดงความยินดี ให้กำลังใจ


คณะครูโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา แสดงความยินดี"รางวัล เข็มคุรุสดุดี ปี ๒๕๕๒"
นางวนิพร ศิลปศาสตร์


Any Comments Please Contact surapanus@gmail.com


ลำดับที่เข้าชมหน้านี้
update