Mr.Surapan Silapasart
Thailand
Phone : (+66) 081-976-8323
E-Mail : surapanus@gmail.com
งานบวชนายพลทิตย์ ศิลปศาสตร์   


เมื่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ลูกผู้ชายไทยส่วนใหญ่เราจะบอกเล่ากันว่า อายุครบบวช ด้วยเหตุนี้กระมัง เมื่ออายุครบ ๒๐ ปี นายพลทิตย์ บุตรชายคนเดียวของครูต๋อยกับครูจ่อย ก็ขอบวช เมื่อลูกร้องขอ ผู้เป็นพ่อก็สนองทันที งานบวชจึงมีขึ้นในวันที่ ๑๒ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ วัดบ้านทุ่งเทิง ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Any Comments Please Contact surapanus@gmail.com


ลำดับที่เข้าชมหน้านี้
update