Mr.Surapan Silapasart
Thailand
Phone : (+66) 081-976-8323
E-Mail : surapanus@gmail.com
ส่งท้ายปีเก่า 2557
ต้อนรับปีใหม่ 2558
   


หลังจากตรากตรำทำงานกันมาในปี 2557 ก็มาถึงวันเปลี่ยนศักราช สู่ 2558 เหล่าลูกหลานบ้านทุ่งยายพิมพา-ตาบุญทอง ณ บ้านทุ่งเทิง ของครูต๋อย-ครูวนิพร ก็ต้อนรับลูกหลานยายพิมพา-ตาบุญทอง อีกครั้ง ในปีนี้อากาศอันหนาวเย็นไม่เป็นอุปสรรคอีกเช่นเคย ลูกหลานตาบุญทอง ธรรมวงษา มาเกือบครบ เป็นปีที่มีสมาชิกมามากที่สุดอีกปีหลังจากขาดหายไปนาน เจ้าของถิ่น ครูต๋อย ครูจ่อย เสี่ยโส เฒ่าแก่บุญมี เตรียมงานนี้เพื่อลูกหลาน อย่างเต็มใจ เพื่อลูกหลานและญาติมิตรทุกคน
Any Comments Please Contact surapanus@gmail.com


ลำดับที่เข้าชมหน้านี้
update