Mr.Surapan Silapasart
Thailand
Phone : (+66) 081-976-8323
E-Mail : surapanus@gmail.com
ศิษย์เก่า วคอ.2520-2521
(เพื่อนเก่าๆ กับคนแก่ๆ)
   

            เมื่อวันเวลามันผ่านไป อะไรๆ มันก็ไม่เหมือนเดิม เริ่มคิดถึงวันเก่าๆ คนเก่าๆ ่วันนี้จึงเราจัดทำเว็บหน้านี้ขึ้นมาเพื่อเป็นที่ส่งข่าวให้เพื่อพ้อง น้อง พี่ เฉพาะกลุ่ม แต่ก็ไม่หวงห้าม จัดไว้เป็นที่ส่งข้อมูล ข่าวสาร และอื่น ๆ หากใครมีอะไรดีๆ ต้องการให้เราเผยแพร่ให้ ก็เรียกใช้บริการที่ surapanus@gmail.com หรือ 0819768323 เรายินดีรับใช้ทุกท่าน


   ทำเนียบรุ่น [ดูรายละเอียด]


  เพราะว่าเราคิดถึงกัน จึงมีวันนี้ 20 ธันวาคม 2558 [ดูรายละเอียด]

  เพื่อนคณิต'20 รวมเพื่อนพักผ่อน 18 เมษายน 2555 [ดูรายละเอียด]

  เพื่อนคณิต'20 ร่วมทำบุญสังฆทาน 18 เมษายน 2553 [ดูรายละเอียด]

Any Comments Please Contact surapanus@gmail.com           


ลำดับที่เข้าชม
เริ่มนับ 14 เมษายน 2555
update