Surapan Silapasart
Thailand
Phone : (+66) 081-9768323
E-Mail : surapanus@gmail.com
แผนภูมิตระกูล "ศิลปศาสตร์"   

ต้นตระกูล "ศิลปศาสตร์"
               จากสกุลเดิม "สีชาด" อพยพมาจากจังหวัดลพบุรี มาตั้งหลักปักฐานที่ บ้านหนองตาโผ่น ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พี่น้องทั้ง 6 คน ก็ขอเปลี่ยนนามสกุลใหม่ เป็น "ศิลปศาสตร์" และเริ่มใช้ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา


พี่สาวคนโต ผู้เริ่มใช้ "ศิลปศาสตร์
นางเทียม ศิลปศาสตร์
[ Click ดูรายละเอียด ]
พี่ชายคนโต ผู้เริ่มใช้ "ศิลปศาสตร์
นายกรี ศิลปศาสตร์
[ Click ดูรายละเอียด ]
พี่ชายรอง ผู้เริ่มใช้ "ศิลปศาสตร์
นายแก ศิลปศาสตร์
[ Click ดูรายละเอียด ]
ลำดับทีสี่ ผู้เริ่มใช้ "ศิลปศาสตร์
นายปิ่น ศิลปศาสตร์
[ Click ดูรายละเอียด ]
ลำดับที่ห้า ผู้เริ่มใช้ "ศิลปศาสตร์
หลวงปู่เปรี่ยม ศิลปศาสตร์
[ Click ดูรายละเอียด ]
ลำดับที่หก ผู้เริ่มใช้ "ศิลปศาสตร์
นายเลียง ศิลปศาสตร์
[ Click ดูรายละเอียด ]


          จุดประสงค์หนึ่งของเว็ปนี้คือ เพื่อใช้เป็นสื่อระหว่างญาติพี่น้องที่กระจายอยู่ทั่วโลก และมิตรสหายที่รู้จัก หากท่านแวะมาเยี่ยมเราแล้ว รู้ว่าใครหรือตัวท่านเอง เป็นหนึ่งในตระกูล "ศิลปศาสตร์ " โปรดแจ้งเราด้วย เพื่อต่อยอดแผนภูมิให้สมบูรณ์ โปรดแจ้งเราที่ surapanus@gmail.com , surapanus@hotmail.com , surapanus@yahoo.com , webmaster@silapasart.com , http://www.facebook.com/surapanus/ หรือที่ กระดานสนทนา(webboard) ของเว็ปนี้ก็ได้ เราขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

Any Comments Please Contact surapanus@gmail.com           


ลำดับที่เข้าชมหน้านี้
เริ่มนับ 26 มิถุนายน 2552
update