SILAPASART.COM " A friend is one who walks in when other walk out " : เพื่อน คือคนที่เดินเข้ามาหาเรา ในขณะที่คนอื่นจากไป

Welcome to our Website

www.silapasart.com เป็นเว็บที่ทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางของตระกูล "ศิลปศาสตร์" กับ "สาธารณชนทั่วไป" รวมทั้งการ "ประชาสัมพันธ์" ธุรกิจในเครือของตระกูล โดยเริ่มต้นจากการเป็นเว็บส่วนตัวเพื่อการศึกษา โดยนายสุระพันธ์ ศิลปศาสตร์ ในครั้งเมื่อทำหน้าที่วิทยากรแกนนำวิชาคอมพิวเตอร์ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อทบทวนและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

เมื่อเวลาผ่านไป การเปลียนแปลงทั้งทางกายภาพ มโนภาพและชีวภาพ ทำให้เราต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอด ธุรกิจของเครือญาติต้องอยู่รอด เว็บไซด์นี้จึงต้องเปลี่ยนแปลงไป โดยนำเสนอแบบผสมผสาน ระหว่างการศึกษา ธุรกิจและสังคม เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านคงจะเห็นใจและเข้าใจเรา และติดตามเราเช่นเคย เราขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

Latest Projects "Ideastore"

Image One

เราพยายามที่จะเป็นศูนย์กลางในการที่จะรวบรวม และติดต่อ ประสานเครือญาติของเรา เพื่อให้ได้รู้จักกัน ถึงแม้เราจะอยู่ห่างไกลกัน หรือใกล้กันเพียงใด ก็ให้ใช้สื่อนี้ในการแจ้งข่าว ให้เหมือนกับคำที่เขาว่าไว้ในโลกปัจจุบัน ว่า "เอาโลกนี้มาไว้ในมือเรา" ถึงจะไกล ก็เหมือนใกล้ รักกันไว้ รู้จักกันไว้พี่น้องเรา และเพื่อนร่วมโลกทุกคนครับ

ความอยู่รอดในสังคมปัจจุบัน ต้องปากกัดตึนถีบ ทำมาหากินโดยไม่ย่อท้อ มีความสามารถในด้านใด ค้นออกมาทำมาหากิน จะถือว่า "ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว" คงใช้ไม่ได้แล้ว การทำมาหากิน จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำ เพื่อความอยู่รอดในสังคม

"IdeaStore" หรือ "คลังไอเดีย" เป็นร้านรับปรึกษา ผลิตและออกแบบงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทุกชนิด โดยมีนายพลทิตย์ ศิลปศาสตร์ บุตรชายหัวแก้วหัวแหวนของนายสุระพันธ์ ศิลปศาสตร์ เป็นผู้บริหาร ตั้งอยู่เลขที่ 109/3 ถนนแจ้งสนิท ม.15 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045312884, E-mail : ideastore.ubon@gmail.com